Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Temelinde Avrupa Konseyi Üye Devletlerinde Yargılama Süreleri Hakkında CEPEJ Raporu için tıklayınız...

Sayın Frédéric Edel’in “The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights” isimli kitabı için tıklayınız…

Sayın Dr. Mehmet ÖNCÜ’nün “Bireysel Başvuruların AİHM Tarafından Usulden İncelenmesi ve Dördüncü Derece Türünden Şikâyetler” başlıklı makalesi için tıklayınız…

Sayın Dr. Zeki YILDIRIM’ın “6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun: İnsan Hakları İhlallerinin Çözümüne Dair Farklı Bir Yaklaşım” başlıklı makalesi için tıklayınız…

Sayın M.Serhat KAŞIKARA’nın “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi Çerçevesinde Makul Süre İçerisinde Yargılanma Hakkı”  başlıklı makalesi için tıklayınız…

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu eski Başkanı Orhan ARSLAN'ın HUKAB dergisi 8. sayısında yayınlanan "Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun Oluşumu" başlıklı makalesi için tıklatınız...

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişikin Kılavuz

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılama Hakkının Korunması


İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.